Dobrodošli na straneh Botaničnega društva Slovenije
 


Društvo je bilo rojeno na ustanovnem občnem zboru,
28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lahko na straneh
najdete nekaj informacij o društvu, naslov, na katerem
se vanj lahko včlanite, članske pogoje, pravila, novice
in podobno.


Novice
[03.09.2016]
Tekmovanje v poznavanju flore za osnovne in srednje šole 2016/17

Botanično društvo Slovenije tudi letos razpisuje tekmovanje v poznavanju flore. Več si lahko preberete v priloženem razpisu in pravilniku.

RAZPIS                     PRAVILNIK

[29.06.2016]
Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016

Dogajanje v mestu v mesecu juliju:

PROGRAM DOGODKOV      SPREMLJAJOČI PROGRAM     ZA OTROKE

[31.05.2016]
Državno tekmovanje v poznavanju flore za osnovne in srednje šole - rezultati

Rezultate najdete v spodnji povezavi.

Čestitamo vsem sodelujočim učencem in dijakom!

REZULTATI tekmovanja

[19.05.2016]
Nova številka revije Hladnikia

Izšla je Hladnikia št. 37.

Celotna e-revija:

Hladnikia 37

[03.05.2016]
Državno tekmovanje v poznavanju flore za osnovne in srednje šole

Pozdravljeni!
Pred nami je Tekmovanje v poznavanju flore, ki se bo odvijalo 14. 5. 2016 na OŠ Jurija Vege Moravče.
Udeležijo se ga lahko vsi tekmovalci, ki so na šolskem nivoju prejeli bronasto priznanje.

Urnik tekmovanja:

9.00: Prihod tekmovalcev

9.00-9.30
: Registracija tekmovalcev
Tekmovaci prevzamejo:
- malico
- majici
- ID kodo para
- popisne liste in
- kratka navodila z napotki in zemljevidom območja

9.30: Pozdrav tekmovalcev in kratek program

9.45
: Razlaga pravil in odhod na popisno ploskev
Tekmovalce na popisno ploskev pospremijo nadzorniki.

10.00
: Začetek tekmovanja
Zapiše se točen začetek tekmovanja in se konec tekmovanja prilagodi dejanskemu začetku (tekmovanje traja 3 polne ure).

13.15
: Zaključek tekmovanja

13.20
: Skupinsko fotografiranje

Lep botanični pozdrav,
Rok Šturm

[11.03.2016]
8. številka biltena Trdoživ

Trdoživ 8

Bilten so finančno omogočili ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.

[16.01.2016]
Program aktivnosti BD za leto 2016
 • 4. januar: Jošt Stergaršek: Potep po kraških gmajnah
 • 1. februar Simona Strgulc Krajšek: Skrivnostni svet spominčic
 • 7. marec: občni zbor (Luka Pintar in Andrej Seliškar: Cvetje slovenske dežele)
 • 4. april: Sanja Behrič: Ogled pravih sluzavk na velikem platnu
 • 16. april botanična ekskurzija: Idrija, na lov za Scopolijevim jetrenjakom Mannia triandra (idr.)
 • 9. maj: Lado Kutnar in Igor Dakskobler: Ekološki in naravovarstveni pomen minoritetnih tipov gozdne vegetacije in nekatere njihove floristične posebnosti
 • 6. junij: Katarina Šoln: Alelopatski vpliv listnih ekstraktov japonskega dresnika
 • 11. junij: zaključna ekskurzija v Trento, 90 let Juliane (skupaj s Prirodoslovnim muzejem Slovenije)

* * *    počitnice   * * *

 • 5. september: botanični večer - prosti program (počitniški vtisi)
 • 3. oktober Manica Balant: Tujerodna slakovca Fallopia baldschuanica in F. multiflora v Sloveniji
 • 8. oktober jesensko popisovanje flore
 • 12. november: Wraberjev dan: Flora v mestu
 • 5. december: Alenka Mihorič: Botanično obarvan potopis

Predavanja so na Gimnaziji Bežigrad (Peričeva 4, Ljubljana) ob 18. uri.

Vabljeni!

[07.01.2016]
Nova številka revije Hladnikia

Izšla je nova, 36. številka revije Hladnikia.

Člani društva bodo izvod prejeli po pošti, vsi pa si lahko ogledate revijo v elektronski verziji:

hladnikia 36

[21.12.2015]
Rezultati šolskih tekmovanj v poznavanju flore 2015

Uradni rezultati tekmovanja, tekmovalne pole in rešitve na ocenjevalni poli so v spodnjih povezavah.
Državno tekmovanje bo 14. 5. 2016.

Rezultati tekmovanja

Tekmovalne pole

Rešitve

Lep botanični pozdrav!

[06.11.2015]
Wraberjev dan: Rastline v spreminjajočem okolju

7. 11. 2015, Biološko središče, Ljubljana

Društvo biologov Slovenije in Botanično društvo Slovenije vabita na strokovno srečanje z naslovom Rastline v spreminjajočem okolju. Na srečanju bomo obeležili 80- letnico rastlinskega ekologa in botanika ter  dolgoletnega člana obeh društev prof. dr. Andreja Martinčiča.

Program srečanja

9:00 – 9:10 Uvodni pozdrav (A. Gaberščik, N. Jogan)
9:10 – 9:35 Raziskovalno, strokovno in pedagoško delo  prof. Martinčiča (A. Gaberščik, N. Jogan, T. Bačič)
9:35 – 9:55 Katedra za ekologijo in gostilna Pod lipo (Mihael J. Toman)
9:55 – 10:15 Indikatorske rastline pri jedrskih nesrečah (P. Stegnar)
10:15 – 10:35 Razvoj metod biomonitoringa učinkov onesnaženega zraka v kopenskih ekosistemih (F. Batič)
10:35 – 10:55 Botanik Jurij (Georg) Dolliner (1794-1872) (N. Praprotnik)

10:55 – 11:30 Odmor za kavo in čaj

11:30 – 11:50 Vodne rastline kot pokazatelji stanja okolja (M. Germ)
11:50 – 12:10 Spreminjanje rastlinske vrstne pestrosti dinarskih jelov-bukovih gozdov z intenziteto gospodarjenja (L. Kutnar)
12:10 – 12:30 Rastline v spreminajoči krajini na primeru zaraščanja kulturne krajine v Beli krajini (A. Čarni)
12:30 – 12:50 Se v Ljubljano naseljujejo toploljubne vrste? (N. Jogan)
12:50 – 13:10 Spreminjanje vegetacije vzdolž hidrološkega gradienta v Cerkniškem jezeru (I. Zelnik)
13:10 – 13:30 Kako nadaljujemo delo v Skupini za ekologijo rastlin (A. Gaberščik)

13:30 - 15:00 Družabno srečanje in kosilo

« Prev - Next »

 Statistika strani