Dobrodošli na straneh Botaničnega društva Slovenije
 


Društvo je bilo rojeno na ustanovnem občnem zboru,
28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lahko na straneh
najdete nekaj informacij o društvu, naslov, na katerem
se vanj lahko včlanite, članske pogoje, pravila, novice
in podobno.


Novice
[11.03.2016]
8. številka biltena Trdoživ

Trdoživ 8

Bilten so finančno omogočili ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.

[16.01.2016]
Program aktivnosti BD za leto 2016
 • 4. januar: Jošt Stergaršek: Potep po kraških gmajnah
 • 1. februar Simona Strgulc Krajšek: Skrivnostni svet spominčic
 • 7. marec: občni zbor (Luka Pintar in Andrej Seliškar: Cvetje slovenske dežele)
 • 4. april: Sanja Behrič: Ogled pravih sluzavk na velikem platnu
 • 16. april botanična ekskurzija: Idrija, na lov za Scopolijevim jetrenjakom Mannia triandra (idr.)
 • 9. maj: Lado Kutnar in Igor Dakskobler: Ekološki in naravovarstveni pomen minoritetnih tipov gozdne vegetacije in nekatere njihove floristične posebnosti
 • 6. junij: Katarina Šoln: Alelopatski vpliv listnih ekstraktov japonskega dresnika
 • 11. junij: zaključna ekskurzija v Trento, 90 let Juliane (skupaj s Prirodoslovnim muzejem Slovenije)

* * *    počitnice   * * *

 • 5. september: botanični večer - prosti program (počitniški vtisi)
 • 3. oktober Manica Balant: Tujerodna slakovca Fallopia baldschuanica in F. multiflora v Sloveniji
 • 8. oktober jesensko popisovanje flore
 • 12. november: Wraberjev dan: Flora v mestu
 • 5. december: Alenka Mihorič: Botanično obarvan potopis

Predavanja so na Gimnaziji Bežigrad (Peričeva 4, Ljubljana) ob 18. uri.

Vabljeni!

[07.01.2016]
Nova številka revije Hladnikia

Izšla je nova, 36. številka revije Hladnikia.

Člani društva bodo izvod prejeli po pošti, vsi pa si lahko ogledate revijo v elektronski verziji:

hladnikia 36

[21.12.2015]
Rezultati šolskih tekmovanj v poznavanju flore 2015

Uradni rezultati tekmovanja, tekmovalne pole in rešitve na ocenjevalni poli so v spodnjih povezavah.
Državno tekmovanje bo 14. 5. 2016.

Rezultati tekmovanja

Tekmovalne pole

Rešitve

Lep botanični pozdrav!

[06.11.2015]
Wraberjev dan: Rastline v spreminjajočem okolju

7. 11. 2015, Biološko središče, Ljubljana

Društvo biologov Slovenije in Botanično društvo Slovenije vabita na strokovno srečanje z naslovom Rastline v spreminjajočem okolju. Na srečanju bomo obeležili 80- letnico rastlinskega ekologa in botanika ter  dolgoletnega člana obeh društev prof. dr. Andreja Martinčiča.

Program srečanja

9:00 – 9:10 Uvodni pozdrav (A. Gaberščik, N. Jogan)
9:10 – 9:35 Raziskovalno, strokovno in pedagoško delo  prof. Martinčiča (A. Gaberščik, N. Jogan, T. Bačič)
9:35 – 9:55 Katedra za ekologijo in gostilna Pod lipo (Mihael J. Toman)
9:55 – 10:15 Indikatorske rastline pri jedrskih nesrečah (P. Stegnar)
10:15 – 10:35 Razvoj metod biomonitoringa učinkov onesnaženega zraka v kopenskih ekosistemih (F. Batič)
10:35 – 10:55 Botanik Jurij (Georg) Dolliner (1794-1872) (N. Praprotnik)

10:55 – 11:30 Odmor za kavo in čaj

11:30 – 11:50 Vodne rastline kot pokazatelji stanja okolja (M. Germ)
11:50 – 12:10 Spreminjanje rastlinske vrstne pestrosti dinarskih jelov-bukovih gozdov z intenziteto gospodarjenja (L. Kutnar)
12:10 – 12:30 Rastline v spreminajoči krajini na primeru zaraščanja kulturne krajine v Beli krajini (A. Čarni)
12:30 – 12:50 Se v Ljubljano naseljujejo toploljubne vrste? (N. Jogan)
12:50 – 13:10 Spreminjanje vegetacije vzdolž hidrološkega gradienta v Cerkniškem jezeru (I. Zelnik)
13:10 – 13:30 Kako nadaljujemo delo v Skupini za ekologijo rastlin (A. Gaberščik)

13:30 - 15:00 Družabno srečanje in kosilo

[22.10.2015]
Jesensko kartiranje flore

Botanično društvo je floristično sezono zaključilo 3. oktobra 2015 s kartiranjem flore v okolici Kamnika, v kvadrantu 9753/4.
Zbrali smo se pri OŠ Nevlje ter se peš najprej odpravili ob strugi Nevljice lahno navzgor, se vrnili v Sotesko in nadaljevali po cesti proti Brišam, nato pa skozi gozd preko hriba zavili nazaj v Vrhpolje. Zjutraj je bilo vreme precej slabo, zato smo načrtovano pot precej skrajšali.
Zaradi različne kamninske podlage (karbonatne in mešane sedimentne kamnine ter silikati) je tudi rastlinstvo na tem območju zelo raznoliko. Na silikatnem skalovju je v soteski Nevljice znano nahajališče redke vrste travniške preslice (Equisetum pratense). Ker pa je ta dovolj prepoznavna le spomladi, žal vrste nismo mogli potrditi. Sicer smo ob gozdnih cestah videli veliko tujerodnih in/ali invazivnih vrst. Zanimive najdbe so bile: črna čmerika (Veratrum nigrum), navadna peruša (Matteucia struthiopteris), srhkodlakava zlatica (Ranunculus sardous), širokolistna trdoleska (Euonymus latifolius) ter pogosto spregledani vrsti gozdni repinec (Arctium nemorosum) in navadna seljanka (Selinum carvifolia).
Z rezultatom dela smo bili zadovoljni: zabeležili smo dobrih 300 vrst, od tega skoraj 100 novih za ta kvadrant, tako da je tu sedaj popisanih okoli 630 vrst praprotnic in semenk.

BD Nevlje 2015
Foto: AM

BD Nevlje 2015
Foto: Darja Jenko

[14.09.2015]
7. številka biltena Trdoživ

Trdoživ 7

Bilten so finančno omogočili ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.

[01.09.2015]
Tekmovanje v poznavanju flore 2015/16

TEKMOVANJE V POZNAVANJU FLORE ZA SREDNJEŠOLCE IN UČENCE
VIŠJIH RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Tekmovanje v poznavanju flore poteka v ekipah, ki jih sestavljata po dva učenca z iste šole. Potekalo bo na dveh nivojih:
- šolsko tekmovanje: sreda, 11. 11. 2015 ob  14.00 in
- državno tekmovanje (maj 2016, točen datum bo objavljen na spletni strani).

Več informacij na podstrani tekmovanja.
Toplo vabljeni!

[20.08.2015]
Tekmovanje v poznavanju flore 2015/16

V šolskem letu 2015/2016 bo BDS izvedlo tekmovanje v poznavanju flore v prenovljeni obliki. Tekmovanje bo potekalo v dveh stopnjah – šolska in državna raven.
Na šolski ravni bodo tekmovalni pari reševali pisne pole, medtem ko bodo na državni ravni točkovani popis območja in izdelava herbarija.
Datumi tekmovanj bodo objavljeni v razpisu, ki bo objavljen na spletni strani konec avgusta. Tam bodo navedeni tudi prijavni roki (okoli konca septembra) in ostale informacije (poglavja šolskega tekmovanja, povezava do prijavnega obrazca,…).
Priložen je pravilnik tekmovanja.  Mentorji, ki bodo prijavljali tekmovalce, morajo prevzeti vodenje šolskega tekmovanja (vsaj eden na šoli).
Za kakršnakoli vprašanja sem vam na voljo na e-naslovu: trapastajapka[at]gmail.com

Lep botanični pozdrav,
Rok Šturm,
vodja tekmovanja

Pravilnik tekmovanja

[14.07.2015]
Pohorje julij 2015

Načeloma je bila ekskurzija namenjena meddruštvenemu spoznavanju s prijatelji mariborskega Botaničnega vrta, a na koncu je bila štajerska udeležba šibka, tako da smo se BDS-jevci spoznavali med seboj. Nabrala se je za dopustniški čas čisto spodobna zasedba 7 navdušencev, na Osankarici smo se že ob jutranji kavi dogovorili, da se vrnemo tudi na kosilo, vmes pa smo najprej po botanično prehodili pot do Črnega jezera in si ogledali zamočvirjeno in barjansko okolico, nato pa smo se prestavili do soteske Lobnice in obiskali Veliki Šumik, impozanten slap, ki ima sicer »le« 24 metrov. Nad slapom smo občudovali nenavadni kamnokreč (Saxifraga paradoxa), više v dolini pa še nekaj zanimivosti, na primer gorsko podborko (Athyrium distentifolium) in Waldsteinov osat (Cirsium waldsteinii). Še kratek obisk poletnih volkovij pri Smolniku in že smo se sladkali s pohorskim loncem na Osankarici.

Slike si lahko ogledate na spletnem albumu.

 (zapisal Nejc Jogan)

« Prev - Next »

 Statistika strani