Dobrodošli na straneh Botaničnega društva Slovenije
 


Društvo je bilo rojeno na ustanovnem občnem zboru,
28. aprila 1998 v Ljubljani. Trenutno lahko na straneh
najdete nekaj informacij o društvu, naslov, na katerem
se vanj lahko včlanite, članske pogoje, pravila, novice
in podobno.


Novice
[19.05.2016]
Nova številka revije Hladnikia

Izšla je Hladnikia št. 37.

Celotna e-revija:

Hladnikia 37

[03.05.2016]
Državno tekmovanje v poznavanju flore za osnovne in srednje šole

Pozdravljeni!
Pred nami je Tekmovanje v poznavanju flore, ki se bo odvijalo 14. 5. 2016 na OŠ Jurija Vege Moravče.
Udeležijo se ga lahko vsi tekmovalci, ki so na šolskem nivoju prejeli bronasto priznanje.

Urnik tekmovanja:

9.00: Prihod tekmovalcev

9.00-9.30
: Registracija tekmovalcev
Tekmovaci prevzamejo:
- malico
- majici
- ID kodo para
- popisne liste in
- kratka navodila z napotki in zemljevidom območja

9.30: Pozdrav tekmovalcev in kratek program

9.45
: Razlaga pravil in odhod na popisno ploskev
Tekmovalce na popisno ploskev pospremijo nadzorniki.

10.00
: Začetek tekmovanja
Zapiše se točen začetek tekmovanja in se konec tekmovanja prilagodi dejanskemu začetku (tekmovanje traja 3 polne ure).

13.15
: Zaključek tekmovanja

13.20
: Skupinsko fotografiranje

Lep botanični pozdrav,
Rok Šturm

[11.03.2016]
8. številka biltena Trdoživ

Trdoživ 8

Bilten so finančno omogočili ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.

[16.01.2016]
Program aktivnosti BD za leto 2016
 • 4. januar: Jošt Stergaršek: Potep po kraških gmajnah
 • 1. februar Simona Strgulc Krajšek: Skrivnostni svet spominčic
 • 7. marec: občni zbor (Luka Pintar in Andrej Seliškar: Cvetje slovenske dežele)
 • 4. april: Sanja Behrič: Ogled pravih sluzavk na velikem platnu
 • 16. april botanična ekskurzija: Idrija, na lov za Scopolijevim jetrenjakom Mannia triandra (idr.)
 • 9. maj: Lado Kutnar in Igor Dakskobler: Ekološki in naravovarstveni pomen minoritetnih tipov gozdne vegetacije in nekatere njihove floristične posebnosti
 • 6. junij: Katarina Šoln: Alelopatski vpliv listnih ekstraktov japonskega dresnika
 • 11. junij: zaključna ekskurzija v Trento, 90 let Juliane (skupaj s Prirodoslovnim muzejem Slovenije)

* * *    počitnice   * * *

 • 5. september: botanični večer - prosti program (počitniški vtisi)
 • 3. oktober Manica Balant: Tujerodna slakovca Fallopia baldschuanica in F. multiflora v Sloveniji
 • 8. oktober jesensko popisovanje flore
 • 12. november: Wraberjev dan: Flora v mestu
 • 5. december: Alenka Mihorič: Botanično obarvan potopis

Predavanja so na Gimnaziji Bežigrad (Peričeva 4, Ljubljana) ob 18. uri.

Vabljeni!

[07.01.2016]
Nova številka revije Hladnikia

Izšla je nova, 36. številka revije Hladnikia.

Člani društva bodo izvod prejeli po pošti, vsi pa si lahko ogledate revijo v elektronski verziji:

hladnikia 36

[21.12.2015]
Rezultati šolskih tekmovanj v poznavanju flore 2015

Uradni rezultati tekmovanja, tekmovalne pole in rešitve na ocenjevalni poli so v spodnjih povezavah.
Državno tekmovanje bo 14. 5. 2016.

Rezultati tekmovanja

Tekmovalne pole

Rešitve

Lep botanični pozdrav!

[06.11.2015]
Wraberjev dan: Rastline v spreminjajočem okolju

7. 11. 2015, Biološko središče, Ljubljana

Društvo biologov Slovenije in Botanično društvo Slovenije vabita na strokovno srečanje z naslovom Rastline v spreminjajočem okolju. Na srečanju bomo obeležili 80- letnico rastlinskega ekologa in botanika ter  dolgoletnega člana obeh društev prof. dr. Andreja Martinčiča.

Program srečanja

9:00 – 9:10 Uvodni pozdrav (A. Gaberščik, N. Jogan)
9:10 – 9:35 Raziskovalno, strokovno in pedagoško delo  prof. Martinčiča (A. Gaberščik, N. Jogan, T. Bačič)
9:35 – 9:55 Katedra za ekologijo in gostilna Pod lipo (Mihael J. Toman)
9:55 – 10:15 Indikatorske rastline pri jedrskih nesrečah (P. Stegnar)
10:15 – 10:35 Razvoj metod biomonitoringa učinkov onesnaženega zraka v kopenskih ekosistemih (F. Batič)
10:35 – 10:55 Botanik Jurij (Georg) Dolliner (1794-1872) (N. Praprotnik)

10:55 – 11:30 Odmor za kavo in čaj

11:30 – 11:50 Vodne rastline kot pokazatelji stanja okolja (M. Germ)
11:50 – 12:10 Spreminjanje rastlinske vrstne pestrosti dinarskih jelov-bukovih gozdov z intenziteto gospodarjenja (L. Kutnar)
12:10 – 12:30 Rastline v spreminajoči krajini na primeru zaraščanja kulturne krajine v Beli krajini (A. Čarni)
12:30 – 12:50 Se v Ljubljano naseljujejo toploljubne vrste? (N. Jogan)
12:50 – 13:10 Spreminjanje vegetacije vzdolž hidrološkega gradienta v Cerkniškem jezeru (I. Zelnik)
13:10 – 13:30 Kako nadaljujemo delo v Skupini za ekologijo rastlin (A. Gaberščik)

13:30 - 15:00 Družabno srečanje in kosilo

[22.10.2015]
Jesensko kartiranje flore

Botanično društvo je floristično sezono zaključilo 3. oktobra 2015 s kartiranjem flore v okolici Kamnika, v kvadrantu 9753/4.
Zbrali smo se pri OŠ Nevlje ter se peš najprej odpravili ob strugi Nevljice lahno navzgor, se vrnili v Sotesko in nadaljevali po cesti proti Brišam, nato pa skozi gozd preko hriba zavili nazaj v Vrhpolje. Zjutraj je bilo vreme precej slabo, zato smo načrtovano pot precej skrajšali.
Zaradi različne kamninske podlage (karbonatne in mešane sedimentne kamnine ter silikati) je tudi rastlinstvo na tem območju zelo raznoliko. Na silikatnem skalovju je v soteski Nevljice znano nahajališče redke vrste travniške preslice (Equisetum pratense). Ker pa je ta dovolj prepoznavna le spomladi, žal vrste nismo mogli potrditi. Sicer smo ob gozdnih cestah videli veliko tujerodnih in/ali invazivnih vrst. Zanimive najdbe so bile: črna čmerika (Veratrum nigrum), navadna peruša (Matteucia struthiopteris), srhkodlakava zlatica (Ranunculus sardous), širokolistna trdoleska (Euonymus latifolius) ter pogosto spregledani vrsti gozdni repinec (Arctium nemorosum) in navadna seljanka (Selinum carvifolia).
Z rezultatom dela smo bili zadovoljni: zabeležili smo dobrih 300 vrst, od tega skoraj 100 novih za ta kvadrant, tako da je tu sedaj popisanih okoli 630 vrst praprotnic in semenk.

BD Nevlje 2015
Foto: AM

BD Nevlje 2015
Foto: Darja Jenko

[14.09.2015]
7. številka biltena Trdoživ

Trdoživ 7

Bilten so finančno omogočili ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.

[01.09.2015]
Tekmovanje v poznavanju flore 2015/16

TEKMOVANJE V POZNAVANJU FLORE ZA SREDNJEŠOLCE IN UČENCE
VIŠJIH RAZREDOV OSNOVNIH ŠOL ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Tekmovanje v poznavanju flore poteka v ekipah, ki jih sestavljata po dva učenca z iste šole. Potekalo bo na dveh nivojih:
- šolsko tekmovanje: sreda, 11. 11. 2015 ob  14.00 in
- državno tekmovanje (maj 2016, točen datum bo objavljen na spletni strani).

Več informacij na podstrani tekmovanja.
Toplo vabljeni!

« Prev - Next »

 Statistika strani