Revija Hladnikia

SPLETNA IZDAJA REVIJE  :: ENGLISH

Revijo Hladnikia izdaja Botanično društvo Slovenije in jo brezplačno prejemajo njegovi člani. V reviji izhajajo floristični, vegetacijski in drugi botanični prispevki. Revija izhaja v samostojnih, zaporedno oštevilčenih zvezkih.

Napotki piscem prispevkov za revijo Hladnikia (pdf)

Uredniški odbor Hladnikie (2017 - )

Glavna urednica: dr. Tinka Bačič (martina.bacic(at)bf.uni-lj.si)

Člani uredniškega odbora: dr. Igor Dakskobler, dr. Andraž Čarni, Peter Glasnović,
dr. Sonja Škornik

Uredništvo rubrike Nova nahajališča: dr. Andrej Martinčič (mahovi), Branka Trčak,
dr. Simona Strgulc Krajšek, dr. Igor Dakskobler (praprotnice in semenke)

Tehnični urednik: dr. Tine Grebenc

Zunanji člani uredniškega odbora: dr. Božo Frajman, dr. Harald Niklfeld, dr. Fabrizio Martini, dr. Božena Mitić

 Statistika strani