2014 - Kartiranje Gornji Grad

Kot vsako jesen smo se lotili popisovanja flore prvo soboto v oktobru. V šibko preučenem kvadrantu 9654/4 smo pričakovali kar veliko. Po zemljevidih sodeč smo si obetali tako nekarbonatno kot karbonatno skalovje, precej velik razpon nadmorskih višin (od 500 m pri Gornjem Gradu do 1000 m nad Sv. Lenartom), dovolj gozdov in nemalo negozdnih površin, le kakih večjih mokrišč ni bilo napovedanih. Na terenu se je sicer pokazalo nekoliko drugačno tsanje, vendarle je daleč prevladujoče karbonatno skalovje, ki je sicer zanimivo, a pogosto zelo težko dostopno, nekarbonatnega smo našli le nekaj fragmentov. Ogledali smo si tudi različne druge habitatne tipe, le obrečne iz severovzhodnega vogala kvadranta smo pustili pri miru. Glede na letni čas in umirjenost popisovalcev je bil tako izkupiček dobrih 330 vrst zelo soliden.

Nekaj vrst je bilo zanimivih, ker so pogostejše v višjih legah Alp, npr. Scabiosa lucida, Peucedanum austriacum, Kernera saxatilis, Saxifraga cuneifolia in S. rotundifolia. Kaka nadaljnja zanimiva najdba je bila npr. pravi Carex muricata, šaš z velikimi šopi čvrstih stebel, za kateega se zdi, da se pojavlja bolj raztreseno in v neokrnjenem okolju, Cyperus flavescens, ki je verjetno na vlažnih gruščnatih tleh pogosto prezrta, Gentiana pneumonanthe, ki po vlažnih travnikih postaja vse redkejša, in gotovo bi lahko bila zanimiva tudi taksonomsko še ne dovolj razjasnjena Epipactis helleborine ssp. orbicularis.

Tudi med ruderalkami je bila kaka zanimiva, npr. Sporobolus vaginiflorus, ki je še do nedavnaga veljala v osrednji Sloveniji za redko, prav tako severnoameriška vrsta mrkača Bidens frondosa, ki se je s svojimi oprijemajočimi se plodovi precej neopaženo razširil po vsej Sloveniji.
Album z ekskurzije:

 Statistika strani