[27.11.2017]
Jesensko popisovanje flore - poročilo

Kot vsako leto smo izvedli jesensko popisovanje flore, in sicer 7. oktobra. Ni bilo treba daleč, da smo prišli do kvadranta, o katerem je zabeleženih malo podatkov – v okolico vasi Štangarske Poljane (kvadrant 9954/4), ki leži nekaj kilometrov jugozahodno od Litije. Najprej smo popisali rastline na travnikih in gozdnih robovih blizu ceste, nakar smo naredili velik krog preko hriba Ščit, kjer so večinoma gozdni habitati na zakisani podlagi, mimo zaselkov Volčja jama in nazaj skozi vas Štangarske Poljane. Sprva je bilo primerno jesenskemu vremenu hladno, preko dneva pa nas je sonce prijetno ogrelo.

Zabeležili smo okoli 300 vrst rastlin in tako podvojili število znanih vrst ožjega območja.

Nekaj zanimivih najdb: polegla krčnica (Hypericum humifusum), mandljasta vrba (Salix triandra), močvirsko ciprje (Chamaerion dodonaei), navadna bodika (Ilex aquifolium), navadna rižolica (Leersia oryzoides), črnordeča ostrica (Cyperus fuscus), hermelika (Sedum maximum), veleperesasti glavinec (Centaurea macroptilon), brek (Sorbus torminalis), nekatere iz vrtnih skalnjakov pobegle rastline, kot sta vretenčasta in neprava homulica (Sedum sarmentosum in S. spurium) ter baržunasti oslez (Abutilon theophrasti) kot predstavnik njivskih plevelov. Skoraj ob koncu popisovanja nas je zelo nas je razveselil severni sršaj (Asplenium septentionale) v skalah ob cesti.

Zapisala: A. Mihorič

jesenski popis 2017

 

 

 Statistika strani