[11.11.2016]
Wraberjev dan 2016

Botanično društvo Slovenije v soboto, 12. novembra 2016, vabi na vsakoletno srečanje s predavanji – Wraberjev dan, ki bo letos spet v Ljubljani, v Biološkem središču na Večni poti 111.
Rdeča nit letošnjega srečanja je urbana flora.

Program srečanja:

od 9.00 dalje neformalno srečevanje ob jutranji kavi
9.30 OTVORITEV SREČANJA IN POZDRAV UDELEŽENCEM
9.40 Igor DAKSKOBLER: Ob 80-letnici Marka Accetta
10.00 Nejc JOGAN: Kartiranje flore Ljubljane: konec projekta, začetek dela
10.30 Polona SUŠNIK, Nejc JOGAN: Mokrišča in vlagoljubne vrste ožjega območja Ljubljane
10.45 Tinka BAČIČ, Nejc JOGAN: Lakota v Ljubljani (Galium, Rubiaceae)
11.00 Katarina ŠOLN, Tinka BAČIČ: Vijolice (rod Viola) v Ljubljani
* kava *
12.00 Urban ŠILC & Filip KÜZMIČ: Rastlinske združbe v Ljubljani
12.30 Tjaša PRŠIN, Simona STRGULC KRAJŠEK: Vrbovci (Epilobium) v flori Ljubljane
12.45 Nejc JOGAN, Tinka BAČIČ, Simona STRGULC KRAJŠEK: Invazivne tujerodne vrste v Ljubljani
13.00 Valentina BORAK: Urbana flora Varaždina
13.30 Fabrizio MARTINI, Marinka PERTOT: Urbanofilne, urbanofobne in urbanonevtralne rastlinske vrste; primerjava med mesti Bergamo, Pordenone, Videm in Trst (S Italija)

Prisrčno vabljeni!

 Statistika strani