[31.10.2016]
Jesensko popisovanje flore

V nedeljo, 9. oktobra 2016, smo se člani BDS odpeljali na jesensko popisovanje flore, in sicer v okolico gradu Bogenšperk v občini Šmartno pri Litiji. Na poti, ki se je raztezala po gozdu in traviščih med 400 in 500 metri nadmorske višine, nas je zanimalo, kaj raste na silikatni podlagi, a smo srečevali le dokaj običajno rastje: pogoste drevesne vrste, med katerimi je izstopala duglazija (Pseudotsuga menziesii), priseljenka iz Severne Amerike. Verjetno je nekaj dreves tu posadil človek, sedaj se sama uspešno razmnožuje. Omeniti velja še med drevjem redkejši brek (Sorbus torminalis). Nato smo se preselili v dolino na močvirnat teren in na obronke gričev s karbonatno podlago. Tudi tu kakšnih redkih rastlin nismo videli, razveselilo pa nas je nekaj primerkov ciklam, velecvetnih črnoglavk, navadnega gladeža, grebenuš in repika, ki so pocvetavali po zadnji košnji. Pri gradu Bogenšperk smo videli tudi nekaj invazivk, med katerimi so bile nekatere nasajene kot okrasne rastline, a se hitro selijo v okolico: sirska svilnica, vinika, drobnocvetna astra in Davidova budleja. Skupno smo popisali okoli 280 vrst, kar je okoli 50 novih vrst za kvadrant 9955/3.
Po končanem kartiranju smo obiskali domačijo Petre Sladek v Lazah pri Gobniku, kjer smo občudovali številne domače živali ter rastlinjake z več različnimi klimatskimi razmerami, kjer s pomočjo gostiteljičine skrbi in znanja uspeva stotine botaničnih eksotov, doma iz tropskih in puščavskih krajev, ter mesojedih rastlin. Petra nam je pokazala tudi svoje poskusne mlake v gozdu, kjer je ustvarila umetne razmere za svoje botanične raziskave.

 Statistika strani